Göbek Düşmesi nedir? What is a Belly Drop?

Göbek Düşmesi (kayması) Hastalığı

yazar:

Yıllardır geçmek bilmeyen göbek ve göbek çevresi şikayetleriniz varsa, bu şikayetler nedeniyle gitmediğiniz hastane yaptırmadığınız tetkik ve tahlil kalmadıysa, denenmedik ilaç, serum, bardak çektirmek, koca karı yöntemleri kalmadıysa ve bütün bunlara rağmen yaşadığınız şikayetlerle yine baş başa kalıp üstelik derdinizi bir türlü anlatamadıysanız, çaresizlik ve umutsuzluk eşiğine geldiyseniz ve artık bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz ve halk arasında “Göbek Düşmesi” olarak ifade edilen rahatsızlık için aşağıdaki makaleyi detaylı ve dikkatli bir şekilde okumanızı öneriyorum..

Not: Bu makale yurt içinden ve yurt dışından bize ulaşan ve kalıcı tedavisini gerçekleştirdiğimiz yüzlerce hastamızın ortak şikayetlerinden yola çıkarak yazıldı. Amacımız, bu sıkıntılardan mustarip insanların yakınmalarına tercüman olup kalıcı çözüme kavuşmalarını sağlamaktır çünkü biliyoruz ki göbek ve çevresindeki şikayetler birçok hastamızın yaşam tarzını bile etkilemekte olup ciddi çaresizlik eşiğine sürüklemektedir. gobekdusmesi.com

Göbek Düşmesi Belirtileri

Toplumda yaygın olarak bilinen “Göbek Düşmesi” durumu kadınlarda erkeklere oranla daha fazla sıklıkta görülen bir rahatsızlıktır (Bkz. Şekil 1). Bu rahatsızlık her yaşta görülmesine rağmen özellikle 20-40 yaşları arasında yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Şekil-1: Göbek Düşmesi Yaş ve Cinsiyet analizi. Bu veriler 2005-2020 yılları arasında ameliyat olan hastaların yaş ve cinsiyet bilgilerine dayanmaktadır.
Şekil-1: Göbek Düşmesi Yaş ve Cinsiyet analizi. Bu veriler 2005-2020 yılları arasında ameliyat olan hastaların yaş ve cinsiyet bilgilerine dayanmaktadır.

Halk arasında göbek düşmesi, kayması, çıkması, düşüklüğü, kaçması, göbek şişliği, eş düşmesi veya kayması, göbek kalkması, kursak kalkması, bazı yörelerde köbek düşmesi, yürek kalkması, afakan basması olarak da bilinen rahatsızlıklardan mustarip olanlarda başlıca bu şikayetler görülebilir: gobekdusmesi.com

Göbek Düşmesi (kayması) belirtileri
gobekdusmesi.com
 • halsizlik, takatsizlik, yorgunluk, bitkinlik, dermansızlık
 • bulantı, kusma, hazımsızlık, iştahsızlık, karında şişlik ve gaz sıkışması
 • Yeme ve içmeden keyif alamamak, hayattan tat alamamak, depresyon
 • dik durmakta zorlanmak, nefesin kesilir gibi olması, nefes darlığı
 • yemeklerden sonra şişkinlik, ekşime, baş ağrısı, sıcak ve ateş basması, terleme
 • baş ağrısı, uykusuzluk, dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu, tembellik
 • eğilirken göbeğin bir tarafa doğru kayması veya hareketin kısıtlanması gobekdusmesi.com
 • göbek kısmına bastırıldığında başka yerlerde atması
 • Bel, Sırt ve omuz ağrısı
 • kabızlık veya ishal
 • Göbekte ve çevresinde ağrı ve ağırlık hissi
 • Kabızlık veya ishal, barsak düzeninin bozulması
 • Göbekte ve etrafında şişlik, ödem, hassasiyet, göbekte nohut veya ceviz büyüklüğünde kitle, göbeğin dışa doğru çıkması veya genişlemesi, göbekten kötü ve pis kokulu akıntı ve/veya kan gelmesi

Ağrı

Göbek kısmında ve çevresinde; özellikle bastırıldığında; ağrı ve ağırlık hissi görülebilir. gobekdusmesi.com Bazen ağrının yeri değişiklik gösterebilir (gezici veya gezen ağrı). Çoğu hastada ağrılar genelde göbeğin sol kısmında olur. Nadir olsa da ağrılar göbeğin sağ, üst ve altında da hissedilebilir. Bazı hastalarda ise ağrının belli bir bölgesi olmaz ve sadece belirsiz ve müphem bir sızı olur.

Şişlik

Göbek çukurunun kaybolması veya yassılaşması. Göbekte ve etrafında şişlik, ödem ve hassasiyet. Göbekte nohut veya ceviz büyüklüğünde kitle, göbeğin dışa doğru çıkması veya genişlemesi. Göbekten kötü ve pis kokulu akıntı ve/veya kan gelmesi. Sık sık geleneksel uygulamalar yapan kişilerde göbekteki şişlik ve sertlik daha yoğun bir şekilde görülür.

Şişkinlik

Göbek düşmesi gaz yapar mı? Evet boğulma durumlarında (İnkarserasyon veya strangülasyon, gobekdusmesi.com) karında gaz şişkinliği olabilir. Karındaki basın artışı nedeniyle nefes darlığı, bel ağrısı ve ayakta dik duramama şikayetleri görülebilir.

Göbeğin kayması

Eğilirken göbekteki şişlik bir tarafa doğru kayabilir. Göbek genelde karın ön duvarının orta hattında olur. İlerleyen durumlarda hastalar öne doğru eğildiğinde eş göbek kesesi orta hattın sol veya sağ tarafına kayabilir. Hastalar bu bölgelerde içi su ile dolu bir kese hissedebilir. (yürek kalkması su toplaması)

Komplikasyon durumlarında sindirim sistemi şikayetleri de görülebilir. Örneğin; aşırı ve dayanılamaz karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, kabızlık, ara ara ishal ve ateş görülebilir. Ayrıca odaklanma sorunu, baş ağrısı, dikkatsizlik ve yorgunluk görülebilir. Bu durumlarda göbek kısmındaki deride de renk değişimi (morarma, kızarma) olabilir.

Önemli

 • Göbek Düşmesi halk arasında kullanılan bir ifadedir ve tıp literatürlerinde böyle bir term yoktur. gobekdusmesi.com
 • Göbek Kayması bir hastalık değildir, birkaç şikayetin halk dilindeki ortak anlatımıdır.
 • Göbek Düşüklüğü için standart bir tedavi yöntemi yoktur, şikayetlere neden olan sebepler aranmalıdır.
 • Göbek Kaçması için uygulanan Koca karı yöntemleri zararlıdır.

Halk arasında bu ve benzeri göbek şikayetleri için genelde Göbek Düşmesi, Göbek Kayması veya Göbek Kaçması tabirleri kullanılır. Çoğu zaman bu hastalara verilen hizmet ve bilgi yeterli gelmez. Hastalar mecburen zoraki olsa da kanaat getirir ve bu durumu kabullenmek zorunda kalır ancak öte yandan ömür boyu göbek şikayetleri de devam eder durur. Bu durumu kabullenemeyen hastalarda ise maalesef zaman zaman çeşitli psikolojik rahatsızlıklar da görülebilir.

Göbek Düşmesi Tanısı

Halk dilinde Göbek Düşmesi veya kayması durumunda insanların ciddi şikayetleri olmasına rağmen bazen testler, tetkik, tahlillerde, röntgen, ultrason, tomografi ve MR filmlerinde, endoskopi ve kolonoskopiler altta yatan patolojiyi yansıtmayabilir.

Bazende Herşey Normal Çıkar !

Neden mi?

Nedeni şudur, tıpta bazı hastalıklar başlangıç evresinde detaylı ve derin bir inceleme gerektirebilir, örneğin çok erken safhadaki bir apandisit olgusu veya çok küçük çapta ve ultrasonla görülemeyen herniler. Bu durumlarda hekimin elle yaptığı detaylı fiziki karın muayenesi çok önem kazanır. Yani teşhis klinik bulgularla yapılır.

Elbette genelleme yapmamız doğru değildir ancak bu gibi şikayetleri olan insanların %95′inde halk arasında Göbek düşmesi olarak bilinen rahatsızlığa neden olacak bir patolojisi tespit edilir.

Unutmayın

 • Hastaların sadece şikayetlerine değil hastalıklarına yönelik de tedavi uygulanmalıdır aksi halde şikayet gider hastalık devam eder.
 • Bazı hastalıkların tanısı test ve tetkiklerle değil, klinik muayene ile konulabilir. gobekdusmesi.com
 • Tıp camiasının nedenini henüz tam olarak açıklayamadığı birçok hastalık vardır.
 • Tıp sürekli gelişen ve değişen bir bilimdir (Harrison)

Bu insanlar ne yazık ki bir çok yerde çözüm umarak gezerler ve sonuç alamayabilirler. Çoğu zaman muayene bile yapılmadan serum taktırılır ve ağrı kesici iğneler yapılar (ağrı kesici iğne = sadece ağrıyı keser, yani ağrıyı algılamamızı engeller ancak ağrıya neden olan hastalığı ve patolojiyi etkilemez).

Aslında en acı olanı da hastanın ailesi ve yakın çevresi de belli bir süre sonra hastanın artık gerçekten hasta olduğuna inanmazlar çünkü herşey normal çıkıyor, ki bu durum da hastanın psikolojisini çok derin bir şekilde etkiler. Psikolojisi etkilenen hastalar da ağrı kesici, sakinleştirici, mide ilaçları, kas gevşetici, uyku hapları ve depresyon ilaçlarında medet umar..

Bu kısır döngü böylece yıllarca akıp gider..

Göbek Düşmesi Nedenleri

Halk arasında Göbek kayması olarak bilinen durumun nedeni aslında altta yatan gizli patolojiye bağlıdır. Örneğin gobekdusmesi.com umbilikal veya insizyonel herni, rektus kası diyastazı, umbilikal fistüller, umbilikal sinüsler, omfalit, granüloma, umblical urachus vb. tıbbi hastalıklar.

Bunların başında:

 • karın içi basıncın artması (örneğin ağır kaldırıldığında, gebelerde özellikle doğum sırasında ve sonrasında, aşırı kilolu insanlarda, ani korku, ani ve aşırı hareketler)
 • göbek çukurunun derin olmasıdır.
 • Doğumsal (Konjenital) herniler: Doğumla beraber bebeklerde oluşan umbilikal herniler. gobekdusmesi.com
 • Karın içi basınç artışı: Ağır kaldırmak, şişmanlık, gebelik, karnın sıkışması
 • İyatrojenik: Özellikle kapalı (laparoskopik) ameliyatlar sonrasında gelişen herniler.

Karın boşluğundaki oluşumlar (bağırsak, bağırsak zarları, omentum, vb) karın duvarındaki bir delikten dışarı çıkar (herniyasyon). Karın içerisinden dışarıya doğru çıkan zara ise eş göbek kesesi denir (periton). Zamanla karın içerisindeki oluşumlar ve kese arasında ciddi yapışıklıklar oluşur ve bazı müzmin üst sindirim şikayetlerine neden olur.

Göbek Düşmesinin Zararları ve Tehlikesi

Şikayetlerini en aza indirmek için bu insanlar kendilerine farklı bir yaşam tarzı benimserler. Yedikleri, içtikleri, zevkleri, moral durumları, hobileri ve daha nice alışkanlıkları istedikleri gibi değil, çözüme kavuşamayan bu rahatsızlığın şekillendirdiği ve gerektirdiği gibi yaşamaya başlarlar. Göbek düşmesi durumundaki insanlar sindirim, sinir, cinsel, kalp ve çalışma hayatlarında sık sık sorunlar yaşarlar.

Göbek Düşmesinin Zararlarını gösteren resim www.gobekdusmesi.com
Göbek Düşmesinin Zararları

Bu durum tedavi edilmediği takdirde zamanla ilerler ve istenmeyen sıkıntılara yol açabilir. Örneğin:

 • Kesenin içerisine barsaklar ve omentum girebilir, bu durumda aşırı karın ağrısı ve kabızlığa neden olabilir
 • kesenin içerisindeki oluşumların sıkışması sonucu kanlanması bozulabilir. Bu durum barsak çürümesine yol açabilir. Bu hayati tehlikesi olan bir durumdur.
 • Zamanla tahriş edilen barsak duvarları yırtılabilir ve barsak delinmesi veya patlaması yaşanabilir. gobekdusmesi.com

Göbek Düşmesi Tedavisi

(Dikkatli okuyun!)

Türk Milleti olarak yaşanan bazı inanışlarımız vardır. Örneğin; merdiven altından geçilmez, gece tırnak kesilmez, küle basılmaz, gece sofra örtüsü silkelenmez, gibi inanışlara ilave olarak bir çok inanış toplanabilir. İşte Halk arasında Göbek Düşmesi olarak bilinen bu inanışlardan birisidir. Aslında bu inanışların çoğunun bilimsel açıklamaları vardır ancak ne yazık ki birçoğu da henüz bilim adamları tarafından görmezden gelinmektedir.

Göbek düşmesi durumunda kişinin, ağır bir şey kaldırdığında göbeğinin düşeceğine inanılır ve “Göbeğim düştü” tabiri kullanılır. Hatta göbeği düşen şahsın yattığı yerden kalkamayacak hale gelmesine inanılır. Karın içi basıncın artışına neden olan bu durum baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık, gaz şişkinliği, kabızlık, ishal vb  çeşitli şikayetler meydana gelebilir.

Halk arasında Göbek Düşmesi için birçok yerde Koca karı diye adlandırılan uygulamaları yapılmaktadır. Halk arasında Koca karı uygulaması olarak yapılan bazı yöntemler:Sıcak Su tulumu uygulaması, masaj yöntemleri, Geleneksel Bardak atma-vurma-çekme yöntemi, Hacamat, kuru hacamat, yakma, göbek dağlama, göbeğe uygulanan sabun tedavisi, şampuan, hamur, yumurta ve çiğ yumurta akı, tereyağı, soğan, kına ve mutfakta aklınıza gelebilecek her türlü yiyecek içecekle yapılan işlemler. Göbek Düşmesi için Koca karı ve ninelerin diğer uygulamaları, göbek bağı veya kuşak bağlanması.

GÖBEK DÜŞMESİ için insanlar genelde ilkel yöntemlerle onu çözmeye çalışır. Koca karı uygulamaları ile göbeği yerine yerleştirmeyi umar. Göbek yerleştirmesi olayı ise göbekteki su kesesini tekrar karına doğru yerleştirilmesidir. Bunun için yörelere göre birçok farklı uygulaması vardır. Göbek yerleştirmesi durumunda ise barsaklara ve karın içi organlara ciddi zararlar verebilir. Ayrıca, geleneksel olarak yapılan bu uygulamalar geçici rahatlık sağladığı gibi her seferinde hastalığın daha da ilerlemesini sağlar ve son aşamalarda ise “göbeğin yer etmiş” tabiri kullanılır.

Peki Tedavisi Nedir?

Tıp alanında GÖBEK DÜŞMESİ hastalığın kesin ve kalıcı çözümü ve tedavisi mümkündür. TIKLAYIN

Daha Önce belirttiğimiz gibi halk arasında Göbek Düşmesi olarak bilinen durum aslında bir gizli patolojik durumdur. Neden gizli diyoruz çünkü bir çok doktor tarafından fark edilmediği gibi hemen hemen bütün test, tetkik ve filmlerde de görünmez. Göbek düşmesi için yegane kalıcı ve kesin çözümü ise yapılacak çok ufak bir girişimdir. Göbeğin yerine yerleştirilmesi, göbek bağı veya kuşak bağlanması, metal para konması vb. yöntemler geçici rahatlık sağladığı gibi bazen de göbek kesesinde bulunan barsak veya barsak zarlarına zarar verebilir. Dr. E tarafından geliştirilen bu özel yöntem sayesinde kalıcı ve kesin çözüm sağlanarak binlerce hastamız eski sağlığına kavuşmuştur (Bkz. Şekil 2).

Şekil-2: Göbek Düşmesi nedeniyle yapılan işlemler. Veriler 2005-2020 yılları arasında muayene ve ameliyat olan hastaların bilgilerine dayanmaktadır. Bu tabloya göre şikayetleri nedeniyle toplam 14.964 kişi başvuruda bulunup muayene edilmiştir (mavi). Toplam 13.622 hastada Göbek Düşmesi patolojisi tespit edilmiştir. Toplam 9.857 hasta onay verip ameliyat olmuştur.
Şekil-2: Göbek Düşmesi nedeniyle yapılan işlemler. Veriler 2005-2020 yılları arasında muayene ve ameliyat olan hastaların bilgilerine dayanmaktadır. Bu tabloya göre şikayetleri nedeniyle toplam 14.964 kişi başvuruda bulunup muayene edilmiştir (mavi). Toplam 13.622 hastada Göbek Düşmesi patolojisi tespit edilmiştir. Toplam 9.857 hasta onay verip ameliyat olmuştur.

Bu yöntemin en önemli özelliği ameliyat sonrası bölgenin çok sağlam olması ve tekrarlama riskin olmamasıdır. Yaklaşık 2-4 cm uzunluğundaki estetik cilt insizyonundan gerçekleştirilen bu tedavinin ortalama süresi 15-25 dakika arasındadır. Hastalarımızın çoğu yurtdışından ve uzak illerden geldiği için bir gece hastanede yatırıldıktan sonra ertesi gün taburcu edilir ve rahatlıkla kara, hava ve deniz yolculuğu yapabilir. gobekdusmesi.com

https://www.doktorca.com/gobek-fitigi-umbilikal/

Ameliyatlar uyutularak, belden uyuşturarak veya sadece göbeği uyuşturarak yapılabilir (Genel, spinal ve lokal anestezi). gobekdusmesi.com

Tedavi Sonrası

Ameliyattan sonra hastalarıma genelde bazı tavsiyelerde bulunurum:

Pansuman. Yara bölgesinin temiz tutulması, pansumanların zamanında yapılması (tercihen 5 ve 10. günlerde). Ameliyat yarasının iltihaplanmaması için pansumanlarım temiz ve sağlıklı bir ortamda yapılması önemlidir.

Dikişler. Çoğu zaman emilen türde dikişler uygulanır ve ameliyattan sonra alınmasına gerek kalmaz (bkz emilen dikişler).

İlaçlar. Ameliyat sonrası verilen ilaçların düzenli ve reçetede yazıldığı gibi kullanılmasına son derece dikkat edilmesi. Verilen ilaçlar haricinde başka ilaçların kullanılmaması.

Diyet. ameliyattan sonra ilk 2-3 gün kabızlık yapmayacak şekilde gıdaların az miktarda ve tercihen sulu gıdaların tüketilmesi.

Su. Bol miktarda su içilmesi (Günlük 1.5-2 L)

Spor. Düzenli yürüyüş yapılması. En az bir aya kadar aşırı sportif aktivitelerden uzak durulması. Ameliyat bölgesinin dışarıdan gelebilecek darbelerden veya sürtünmelerden korunması.

Ağır kaldırma. Ameliyattan sonra en az 6-8 hafta ağır kaldırılmaması uygundur. Bu süre içerisinde ağır kaldırıldığında ameliyat dikişleri zarar görebilir.

Karın Göbek Düşmesi Korsesi. En az 1-2 ay süreyle göbek korsesinin kullanılması uygundur. Bazı hastalarda daha uzun süreler gerekebilir (örneğin obezite durumlarında, şeker hastalığı varlığında). Karın göbek korsesinin gerektiğinden fazla bir süre kullanmak da sakıncalıdır ve karın kaslarının dumura uğramasına (atrofi) neden olabilir.

Göbek Düşmesi Gebeliği Engeller mi?

Hamile adayı bir çok anneden bize yönetilen bir sorudur bu, bende göbek düşmesi var hamile kalırsam bir sakıncası olur mu? Gebelikten önce mi sonra mı tedavi edilmelidir? Göbek düşmesinin çocuğa bir zararı olur mu?

Öncellikle şunu izah etmemiz gerekiyor bu durumun gebelikle ilgili direkt bir bağlantısı yoktur. Yani halk dilinde göbek düşmesi olan bayanlar gebe kalabilir, sorunsuz bir hamilelik süresi geçirebilir ve normal şartlarda doğum yapabilir. gobekdusmesi.com

Ancak bazı durumlarda gebeliğin ilk haftalarında aşırı bulantı, kusma ve iştahsızlık olabilir. Gebeliğin ortasında yukarıdaki şikayetlere ilave olarak ateş, kabızlık, kansızlık, halsizlik yaşanabilir. Gebeliğin her üç aşamada ise erken doğum riski vardır.

Altta yatan patolojiye göre gebeliğin başında gelişen sıkıntılara katlanan hastalar daha sonra şikayetlerin giderilmesi için ilaç kullanımını gerekebilir. Hangi kategoride olursa olsun bütün ilaçlar kimyasal maddelerden üretildiği için illaki gelişmekte olan cenine zararları vardır. Bazı yiyecek ve içeceklerin bile zararı olur! Gebeliğin sonlarına doğru gelişen sıkıntılar için acil cerrahi müdahal gerekebilir. Gebeliğinin tüm aşamalarında ise erken doğum ihtimali mevcuttur.

Peki gebe adayları ne yapmalı?

Durum bu iken gebe kalınmadan önce karar verilmelidir. Doğru zamanda doğru karar. Bizim düşüncemize göre gebeliğin en az 3 ay önce göbek ile ilgili durum aydınlatılmalı ve düzeltilmelidir. Gebe bayanlarda ise doğum beklenmelidir

Sıkça Sorulan Sorular S.S.S.

Birçok hasta tarafından, gerek internet üzerinden gerekse muayene esnasında bazı ortak sorular sorulur. Bu sorulara verdiğim yanıtları bu şekilde özetleyebilirim:

Göbekte Su kesesi nedir?

Göbekte su kesesi üç kısımdan oluşur: ağız, boyun ve gövde. Ağız ve boyun kısımları dar olan keselerde boğulma riski daha yüksektir. Halk arasında bu keseye bazen göbek düşmesi veya göbek kayması kesesi denir. Cerrahi müdahale esnasında büyük keseler çıkartılır, küçük keseler ise tekrar karın boşluğuna yerleştirilir.

Safra kesesi ameliyatından sonra göbek düşmesi olur mu?

Günümüzde Safra kesesi taşları için artık kapalı safra ameliyatı (Laparoskopik Kolesistektomi) altın standart haline gelmiştir. Bu ameliyatlarda bazı aletlerin girilmesi için (örneğin endokamera, endo-dissektör, vb) karın duvarında birkaç adet delik açılır. Port yardımıyla bu aletlerle ameliyat yapılır. gobekdusmesi.com

Standart olarak 4 delik açılır 2 tanesi 10mm ve 2 tanesi 5mm. Bazen Göbek çukurunda bulunan 10mm’lik deliklerdeki fasya defekti ameliyattan sonra zamanla genişler. Buna halk dilinde Göbek düşmesi veya kayması denir ama gerçek tıbbi adı Port-yeri İnsizyonel herni‘dir çünkü kendiliğinden oluşmaz.

Göbeğe bastırıldığında başka yerlerde atması neden olur?

Özellikle zayıf insanlarda göbek kısmına bastırıldığında şah damar (abddominal aort) atımları hissedilebilir. Bu normal bir durumdur. Göbek düşmesinden kaynaklanan ağrılar bu bölgeye yakın olduğundan dolayı halk arasında yanlışlıkla bu ağrıların atımlarla ilgili olduğu düşüncesi yaygındır.

Göbek Düşmesi İngilizcesi nedir?

Göbekte düşüğünün İngilizcesi yoktur. Yani göbek düşmesinin tıpta belli bir adı yoktur. Çünkü isimlendirilmesi ancak gizli patolojinin ortaya konulması ile mümkündür.

Göbek düşmesi Gebeliğe engel mi?

Bazı gebeliklerde göbek halkası genişler ve gevşeme yapar. gobekdusmesi.com Bu durum gebelik sonrası göbek düşmesi veya kaçmasına yol açabilir. (Yukarıda ayrıntılı bilgi mevcuttur)

Göbek düşmesi kabızlık veya ishal yapar mı?

Bazı durumlarda barsakların bir kısmı sıkışır ve aşırı intestinal peristaltizme neden olur (inkarsere veya stangüle). Bu durumlarda ishal ve/veya kabızlık ve karında şişkinlik görülür.

Göbek düşmesi ameliyatı olmazsam ne olur?

Zamanla ilerler ve komplikasyona neden olur. Göbek kayması ameliyat edilmediği takdirde ileride barsak boğulması ve çürümesine veya tıkanmasına neden olabilir (bkz Göbek Düşmesi Zararları – Yukarıda).

Ameliyatta yama (mesh) koyulur mu?

Küçük çaplı defektlerde fasyasından otogreft şekilde Mayo Onarımı uygulanabilir. Çapı 4-5 cm ve üzerindeki fasya defektlerinde bölgeye yama (mesh) yerleştirilebilir. Daha sonra göbek deliği (umbilikus, umblikus) onarılır (umbilikoplasti, umblikoplasti). Bu ameliyatın ortalama süresi 30 dakikadır.

Yeni doğanlarda göbek düşmesi nasıl tedavi edilir?

Yeni doğan bebeklerde göbek kendiliğinden kapanabilir bu nedenden dolayı doğumdan sonra 3-4 yıl beklemekte yarar vardır.

Göbek düşmesi korsesi nedir?

Genellikle göbek ameliyatından sonra kullanılan korsedir. Karın duvarı kaslarını destekler ve ameliyat bölgesinin zarar görmesini engeller. Kullanım süresi 2-6 aydır. Bazen ameliyat olmayan hastalar tarafından da kullanılır. Bu gibi durumlarda ise kesenin daha fazla dışarıya çıkmaması amaçlanır. gobekdusmesi.com

Özet: Göbek düşmesi aslında hastalıktan ziyade bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın oluşumunda bir çok patoloji sorumludur. Dolayısıyla her hastanın durumu ayrıca değerlendirilmelidir. Sorumlu patolojik faktörler ise geniş bir varyasyon yelpazesi halindedir. Testlerde ve tetkiklerde normal görülen bu varyasyonlar aslında ciddi anlamda göbek ve dolaylı yoldan sistemik şikayetlere neden olur. Bu şikayetlerin, varyasyonların ve zaman sürecinde gelişen patolojinin tümüne halk dilinde “Göbek Düşmesi” tabiri kullanılır..

Hastalıklar; tıp dilinde yapılan bilimsel tanımlamalardan oldukça farklı olarak halkımız tarafından gayet anlamlı isimlerle ifade edilebiliyor. Halkımızın uzun yıllardan beri kalıcılığını korumuş o kadar güzel adlandırmaları var ki, uzman doktor meslektaşlarımız bile bazen hastalıkların tıbbi isimlerini kullanmak yerine bu isimleri tercih edebiliyor. Halk arasında bu gibi tabirlerin birçok örneği vardır bazılarının tıbbi karşılığı vardır bazıların da yoktur mesela Tavuk karası, Kuş palazı, Arpacık, Boğmaca, İnce hastalık, Gut, Karasu, beyazsu, Baloncuk, Dolama, İt dirseği, peygamber sünneti, Kurdaşen, Damar damar üstüne binmesi, Yel girmesi, Gece yanığı, Sedef, Cüzzam, Yazma, Kulunç, Kireçlenme, Fil Hastalığı, Aktutma, Şirpençe, vb..


 

Göbek Düşmesi Duası nedir ve nasıl okunur?

Göbek düşmesi duası. Ağır bir şey kaldırıldığı zaman karında ve özellikle göbekte oluşan ağrı, bulantı, nefes darlığı ve şişkinlik durumuna halk arasında göbek düşmesi veya kayması denir. Göbeğim düştü tabirini çok duyarız.

Peki göbek düşmesi duası nasıl uygulanır?

Gerekli süre: 30 dakika.

Yürek kalkması nasıl düzelir?
Göbek Düşmesi veya Yürek kalkması duası aşağıdaki şekilde uygulanır:

 1. Sırt üstü yatırılır

  Halk arasında göbeği düştüğü veya yürek kalkması kursak kalkması söylenen kişi sırt üstü yere yatırılır, karnı açılır.Göbek düşmesi masajı sırtüstü pozisyonu

 2. Elle masaj

  Göbek düşmesi duasından önce kişi yere yatırıldıktan sonra elle karnı yoklanır, göbeğin düştüğü yer bulunur. Yavaş yavaş, aşağıdan yukarı, yanlardan göbeğe doğru ovulur. Böylece göbek yerine getirildiğine inanılır. gobekdusmesi.comGöbek Düşmesi için karın masajı

 3. Kasnak işlemi

  Başka bir işlem de sabahları aç karnına, erken yapılır. Kolay yerine getirilmeyen göbek düşmelerinde hastanın karnının altından dolanan boş bir kasnak geçirilir, sonra kasnak yavaş yavaş bükülür. Karın kasnakta sıkışıp kalınca boşluğa alınan göbek yerine getirilir. Bu işlem tek başına tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Ayrıca birkaç gün göbeğin üzerine Sabun bırakılır.

 4. Göbek çekme duası

  Göbek düşmelerinde uygulanan başka bir yöntem de okuyup üflemedir. Göbek düşmesi duası için Kuran-ı Kerim’den buna dair Sure-i Zuhruf ayet 13 ve Sure-i Kalem ayet 51’i okurlar.

  1- Zuhruf suresi 13. ayet (Sure-i Zuhruf)
  لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
  Göbek düşmesi duası (1) Türkçe okunuşu
  Li testevu ala zuhurihi summe tezkuru ni’mete rabbikum izesteveytum aleyhi, ve tekulu subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinin.
  Üzerlerine binip, onlardan yararlanınca, Rabb’inizin verdiği nimetleri anarak: “Bunları, hizmetimize veren Allah ne yücedir; yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi.” deyin.

  2- Kalem suresi 51. ayet (Sure-i Kalem) gobekdusmesi.com
  وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
  Göbek düşmesi duası (2) Türkçe okunuşu
  Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun.
  Gerçeği yalanlayan nankörler, o öğüdü duydukları zaman, neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. “O bir delidir.” diyorlardı.

 5. iğne ile göbek çekme

  Sağ elinin şahadet parmağını su bulunan tabağın içindeki iğnenin üzerine basar. Ve yukarıdaki iki ayeti (Göbek düşmesi duası) üçer defa okur, hem suya hem de insana üfürür.
  İğneyi ikinci defa yine suya atar. Parmağını tekrar üzerine basar. Ayetleri tekrar okur ve parmağını çeker. İğne yine parmağına yapışır dışarı çıkar. Bazen ikinci de iğne parmağa yapışmaz, bazen yapışır. Üçüncüde hiç yapışmaz. Yapışmadığı zaman göbekte bir daha en ufak bir düşme, bir arıza olmadığına inanılır. Elbette bunlar tamamen halk arasındaki inanışlara dayalı uygulamalardır ve psikolojik açıdan insanları tatmin edebilir.

  Maalesef bu durumlarda hocaya cinciye gidilir. Bu iş üç ya da yedi sabah yapılır. Hoca duruma göre, hastayı soyar, göbeğinin üstüne eğilir, bastırır, okur, üfler.

  Kadın hastalarda göbeğe dua, ayet yazılır. Trabzon’un başta Maçka olmak üzere birtakım ilçelerinde, bucaklarında bu iş ne yazık ki bugün de yapılmaktadır. Maçka’da kadın göbeğine dua, ayet yazmakla tanınan kimseler arasında Bilal Hoca, Muhammed Hoca başta gelir.göbek düşmesi iğne duası

 6. Göbek düşmesi soğan uygulaması

  Bu durumda göbek ağrısı için halk arasında kuru soğan kullanılır. Özellikle gece yatmadan önde göbeğe zeytin yağı ile masaj yapılır. Daha sonra orta büyüklükte bir soğan tülbentin içine kaymayacak şekilde yerleştirilir. Ağrısı olan kişi düz bir zemine yatırılır ve tülbent karın etrafına sarılır. Soğan kısmı tam olarak göbek deliğinin üstünde olmasına dikkat edilir.

  Bu gibi uygulamalar ne yazık ki haklımız arasında oldukça yaygındır ve maalesef karın içi organlara ciddi zararlar verebilir.gobekdusmesi.com

   Göbek düşmesi soğan uygulaması

İnsanlar arasında birçok yerde Koca karı uygulamaları diye tabir edilen yöntemler uygulanır. Örneğin; sıcak Su tulumu uygulaması, karın ve göbek için masaj yöntemleri, geleneksel bardak/kupa atma vurma çekme yöntemi, göbek bağı ve sargısı, kuşak bağlanması, hacamat, koltuk altından göbek çekme, sülük tedavisi ve yakma (dağlama gobekdusmesi.com) işlemleri. Göbeğe uygulanan sabun, şampuan, hamur, yumurta ve çiğ yumurta akı, tereyağı, soğan, sarımsak, kına ve mutfakta aklınıza gelebilecek her türlü malzeme.

 

Göbek Düşmesi ameliyatı olan Gerçek Hasta Yorumları

Yurt içinden ve dışından yerli ve yabancı binlerce hasta Göbek Düşmesi ameliyatı oldu ve sıkıntılarından kurtuldu. Ameliyatlar Dr. E bey tarafından gerçekleştirildi. İşte ameliyat olan gerçek hasta yorumları ve görüşleri.

İşte Gerçek Yorumlar

Murat. Ç.: 11 Şubat 2019 – Manisa:

Benim yaklaşık 25, 30 yıldır göbek düşmesi rahatsızlığım vardı aramadığım çare kalmadı. Birgün internette gezinirken dr. E. beyi buldum göbek düşmesi hakkında yazdıklarını okudum gerek göbek düşmesinden ameliyat olanların görüşlerini okudum. Çok düşündüm ve dr. E. beye muayene olmaya karar verdim. 27.12.2018 perşembe günü muayene olmak için ***** gittim. E. bey benim bütün şikayetlerimi can kulağıyla dinledikten sonra beni muayene yaptı muayene esnasında söyledikleri beni tatmin ediciydi daha sonra kan tahlili ultrason muayenesi vede endoskopi sonucundan sonra E. bey bana amaliyatı olmam gerektiğini söyledi aynı gün amaliyatı olma imkanım varken ailem vede nışanlımla istişare yapmak için hastaneden ayırıp geri dönüş yaptım. İstişare sonunda amaliyatı olmaya karar verdim. 07.01.2019 pazartesi gününe randevu alarak tekrar *****a gittim. E. bey ve güler yüzlü ekibi beni hızlı bir şekilde amaliyata aldılar yaklaşık 45 dk bir operasyon sonu beni odama aldılar 4 saat sonrası yemek verdiler ve o an kendimde bir düzelme hissettim. Bir gece hastanede yattım ertesi gün sabah E. bey beni taburcu yaptı. gobekdusmesi.com Yürüyerek geri dönüş yaptım şuan amaliyatı olalı bir ay oldu geçmişteki sıkıntılarımdan kurtuldum herşey normal yemeden içmeden zevk alıyorum. Yaşam kalitem arttı. Benim gibi şikayetleri olanların en azından E. beye gidip muayene olmalarını tavsiye ederim Allah E. bey ve ekibinden razı olsun. Başarılı bir cerrah tekrar tekrar E. bey ve ekibine çok teşekkür ederim.Allah E. bey gibi cerrahların sayısını artırsın inşallah. Amin.

T. K.: 24 Kasım 2018 – Erzurum:

Ziyaret sebebimiz, on dokuz yaşında ünüversite öğrencisi kızım iki yıl önce karın ağrısı çekmeye başladı defalarca Doktora görürdüm her seferinde hiçbir şeyin yok diyerek bizi gönderdiler hatta özel hastahanelerden biri mide kanseri teşhisi koydu ve çok ağrılı çok acı çektirici bir tedavi uygulamayarak bize çok çektirdiler. Vesselam, ensonuda halk arasında göbek düşmesi ve tıbben bilinmeyen bir hastalık olduğunu öğrendikten sonra internet üzerinden ***** özel Hastahanende öp.dr. E. B beyi bulduk Erzurum’dan ****** a hastamızı görürdük doktor bey teşhisi koydular aynısını gün ameliyata aldı ertesi gün taburcu edildi, hiçbir şey yemeyen yediğini o an kusan hastam gitti sapasağlam iştahı yerine.gelen kızıma kavuştum. Doktor beye çok teşekkür eder saygılar sunar Allah razı olsun diyorum.

Aylin B.: 29 Mart 2017 – Manisa:

Sayenizde bir kişi daha kortuldu göbek düşmesinden ben çok iyiyim hocam sokaklarda gezebiliyorum ameliyattan önce yollardan eve dönüyordum sayenizde çok iyiyim size hergün dua ediyorum.

Ömer Y.: 28 Mart 2017 – Gaziantep:

Hocam merhabalar gecen hafta bugün kardeşimi ameliyat ettiniz antepten gelmiştik hocam ellerinize saglık hastanenizde çalışan bütün personelinize ve size çok tşk ederim...

Esra U.: 31 Aralık 2016 – İstanbul:

Bu yıl mart ayından eylül ayına kadar devam eden hastalık sürecimde yasamış olduğum ağrılı sıkıntılı ve mutsuz halimin düzelmesine neden olan basarılı ameliyatımı gerçekleştiren sn E. çok teşekkür ediyorum. Herşeyden önemlisi sağlıktır diyerek herkeze güzel bir yıl diliyorum.

Melek D.: 30 Kasım 2016 – Bursa:

Çok değerli doktorum ellerinizden öperim siz bana sağlığımı geri verdiniz ya çok şükür huzurumda var mutluluğum da Allahım başımızdan eksik etmesin sizi her zaman dualarımdasınız Allahım sağlığınızı da mutlulugunuzu da huzurunuzu da eksik etmesin hicbir zaman… 🙂

Özge T.: 10 Ekim 2016 – Denizli:

Ben bu amelyati oldum E. hocadan allah razı olsun 1 ay olmama rağmen amelyat olalı ağrı sikayetlerim gecdi çok sukur. biran önce gidin muayne olun

Kadriye D.: 03 Ekim 2016 – İstanbul:

Sizin gibi isin ehli bir doktorlar olmasaydi biz hastalar napardik iyki varsiniz iyki bizim doktorrummussunuz hayat hep sizde gulsun hic bunaltmasin hep yuzunuz gulsun E. hocam

Elnur S.: 13 Mayıs 2016 – Londra:

E. bey bir daha selamlar. Bir daha size ilqiniz icin tesgekkur etmek istiyorum. Bugun, pazarertesi yapilan gobek dusme ameliyatidan sonra ilk pansuman yapildi. Emiliyyat basgarili gecdi cok shukur. Eskiden olan agrilar cok hafifledi. gobekdusmesi.com

Inshallah 2 ay sonra iyileshme sureci bittikden sonra daha etrafli yorum yapacam. Yarin inshaallah Londraya donuyorum. Bu tur shikayetleri olan herkesi E. hocada muayene olmagi tavsiye ederim. Agrilarim cok hafifledi ve genel olarak moralimde duzeldi. Ayrica Nilufer hanima cok teshekkur ederim ilqileri icin. Allah amaninda.

Sabriye K.: 09 Mayıs 2016 – İzmir:

Size hayatım boyu minnetarım sayın hocam Allah başımızdan eksik etmesin beni yeniden hayata döndürdünüz

İlker A.: 20 Nisan 2016 – Erzurum:

Merhaba arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim E. hocama güvenin ben 4 yıldır çekiyordum bu agrilari 13 gün önce ameliyat oldum ve bu kadar kısa sürede yaşadığım o ağrı verici herşeyden kurtuldum insan sanki yeniden doğmuş gibi oluyor Allah E. hocamızı başımızdan eksik etmesin Allah razı olsun.

Bahri K.: 02 Nisan 2016 – İzmir:

Tıpta böyle bişey yok bunun ameliyatda yok bütün doktorlar aynı şeyi söylüyor inanmayın diyorlar ama Biz kaçtan genelcerrahi Uzm sorduk bizede aynısını söylediler ama ben arilarimdan dolayi oldum E. hocamla konuşmak beni ikna etti şimdi çok memnunum . Ben oldum kesinlikle böylebir ameliyat var şimdi çok rahatım ben tavsiye ederim E. hocama da çok teşekkürler.

Dilek Ö.: 23 Mart 2016 – Mersin:

11 ay gecmis beni ameliyatınızin üstünden.siz benim kahramanimsiniz.tarifi olmayan acilardan kurtardiniz.hergun dua ediyorum size E. bey ..

Nurbibi K.: 06 Mart 2016 – İstanbul:

Ben göbek düşmesi ameliyatı olalı 25 gün oldu çok şükür eski halime göre kat kat iyiyim. Ameliyat olmadan önce tam 4 yıl boyunca bu rahatsızlığı çektim. Onca hastaneye gitmeme rağmen yapılmayan tahlil kalmamıştı ayrıca en son psikolojik dendi ve boş yere 2 yıl boyunca antidepresan ilaç kullanmak zorunda kaldım. Tam ümidimin bittiği anda Rabbim E. hoca ve ekibini karşıma çıkardı. Hergün ne kadar şükretsem az olur, ameliyattan çıkınca rahat nefes almaya ve ayaklarımda rahatlığı hissetmeye başladım ve 2 ayın sonunda daha da iyi olacağıma inanıyorum.

Uzun lafın kısası böyle bir rahatsızlığı olanlar hiç zaman kaybetmeden gidip E. beye muayene olmalarını tavsiye ediyorum. gobekdusmesi.com Burdan bir kez daha E. hocaya , hastanede çalışan bütün ekibe sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim E. hoca gibi doktorları başımızdan eksik etmesin.

Saygılarımla Nurbibi

Fatma A.: 09 Şubat 2016 – Denizli:

Ben ameliyat olalı tam 3 ay oldu cok şükür hiç birseyim kalmadi cocuklugumdan beri beni ara yikluyordu son 7 yildir beni tamamen ele geçirmişti gitmediğim doktor hekim kocakari kalmadı bi gün ağlamaktan helak oldum bi gece aklima göbek düşmesi ve tedavisi diye yazmak geldi ve cok şükür Dr E. çıktı ulaşmak icin baya uğraştım ama ümidimi kaybetmedim

ameliyattan 24 gün sonra çalışmaya basladım kendimi cok iyi hissediyorum rabbim hiç kimseyi sağlıyla sınamasın gerçekten cok zor süreclerdi o ğünler sonsuza dek böyle bi problemim kalmıyacağını söyledi doktorum Allah ondan razı olsun ona ve ekibine sonsuz tesekkürlerr

Delizli den Fatma 🙂

Lütfiye E.: 08 Şubat 2016 – Çanakkale:

Hocam iyi çalışmalar diliyorum. Ben 21 gün önce göbek kaymasından ameliyat oldum. Öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Kendimi gayet ıyı hissediyorum hamdolsun. Yaklaşık 20 yıldır çektiğim bir rahatsızlık sizlerin vesilesiyle şifa buldu inşallah. İyileşme sürecim henüz tamamlanmadı ancak kendimi ameliyat öncesine göre çok daha ıyı hissediyorum elhamdulıllah.

Çanakkale den Diyarbakır a çok uzun bir yolculuk yapmama rağmen eski halsizlik ve yorgunlukları hissetmiyorum. Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilaçların kullanılması konusunda hassas olmak gerekiyor. Rahatça nefes alabılmek, geçmek bitmeyen ağrılardan ve asabiyetten kurtulmak çok güzel. İyileşme tamamlanınca çok daha iyi olur inşallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benzer şikayetleri olan arkadaşlara da şifalar diliyorum.

Tuncer A.: 01 Aralık 2015 – Antalya:

Ben ameliyat olalı 21 gun oldu şükür iyiyim dünya varmış 15yil nasil yasamısım ağrı kramp geçmeyen mide ağrıları yorgunluk şişkinlik karında ağrı kalmadı iyiyim şükür öncekinden eser kalmadı

Bahri K.: 21 Kasım 2015 -İzmir:

çözümü yok demeyin E. beye gidip görüşün kesin çözüm orda eşim ameliyat oldu simdi çok rahat allahrazıolsun sebeb olanlardan sizede gecmis olsun.

Gülümser K.Ç.: 04 Kasım 2015 – Sakarya:

E. hocam allah sizden razı olsun beni saglıgıma kavuşturdun size ne kadar teşkkür etsem az olur

Kübra M.K.: 13 Eylül 2015 – İstanbul:

Çok teşekkür ederiz hocam. Allah sizden razi olsun. Elleriniz dert görmesin inşallah. Evet annem ameliyat oldu 3 hafta önce. Şimdilik durumu gayet iyi. İnş böyle devam eder. Dr bey 3 ay ameliyat ve muayene etmedi. O yüzden şu an çok yogunlar. Biz de 3 ay boyunca ulasamamistik. Aramaya devam edin. Mutlaka geri doneceklerdir müsait olduklarında. Annem de 30 yıl çekti bu sıkıntıyı. İnş siz de iyi olursunuz.

Kübra M.K.: 09 Şubat 2016:

Benim annem 1 eylülde ameliyat oldu 15 ekimde çocuk bakmaya geldi benim yanıma. 1 buçuk ayda çocuk bakabilecek duruma geldi düşünün. E. hocam ve ekibinden Allah bin kere razı olsun. 30 yıldır derman bulunamayan derde derman oldular.

Selda K.: 13 Eylül 2015 – Aydın:

Dr.E. belkide hicbir zaman düzeleceğine inanmayan kardeşim için yeniden doğuş oldu.Mesleğini mükemmel şekilde yerine getirebiliyor. Dr.Bey .Mesleğinde başarılar diliyorum.Umarım tıp tarih Kitaplarinda ismini görebiliriz.Sonsuz teşekkürler….Kucak dolusu tesekkur ediyor basarilarinizin devamini diliyoruz Dr. Bey

Mehmet Ö.: 13 Eylül 2015 – Karaman:

Benimde gezmediğim hastane kalmadı üç gün oldu ameliyat olalı ilk günü çok Ağrılı sancılıydı şuan hastanede yatıyom yarın çıkıyorum bugun daha iyiyim inş Yarınki Günler’de hiç bişeyim kalmayacağına inanıyorum ulaşamayan hastalar yoğunluktan dolayı randevu veremiyorlar ama dönüş yapacaklardır merak etmeyin sabredin gobekdusmesi.com

Kerim Yadigar Ş.: 26 Ağustos 2015 – Mersin:

Merhaba 6ay önce göbek düşmesi ameliyatı oldum rabbimin izniyle E. hocamız karşı miza çıktı hayatım a yeniden devam etmeye başladı isinin erbabı ve işinde tek ve kusursuz insan sadece işi ile değil bütün gündem ilede duyarlı allah ondan razı olsun gittiği bütün yollarını acik etsin

Muhammet Neşe U.: 26 Ağustos 2015 – Aydın:

Doktorumuz işinde hakikaten yetenekli ve profosyonel birisi allah razı olsun gobek dusmesi derdinden beni kurtardı sonsuza tek Teşekkürler doktorum eliniz dert görmesin

Güler İ.: 23 Haziran 2015 – Çanakkale:

Öncelikle mrb E. hocam fazla konuşmaya gerek yok tek kelimeyle şöyle özetliyorum ALLAH RAZI OLSUUNNNNN (mükemmelsiniz son yüzyılın tek doktorusunuz ) ELİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK

Oğuzhan D.: 21 Mart 2015 – Bodrum:

Öncelikle doktorum E. beye ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim doktorumda dahil herkes ailenizden biri gibi içten , ilgili ve harika insanlar.

Göbek düşmesi (kaçması) ameliyatı olalı 2 ay oldu tüm süreç geçtikten sonra yorum atmak istedim ve kesinlikle karın bölgesindeki tüm sıkıntılarınız için E. doktora güvenebilirsiniz alanında ne kadar tecrübeli olduğunu kanıtlamış bir doktordur.

Şu anda bütün sıkıntılarımdan kurtuldum şükürler olsun.
İlk başta bende araştırmalarım sonucunda E. doktorun yazılarını dikkatli ve iyi bir şekilde okudum tedavi için******* hastaneye gittim muayene sonucunda göbek düşmesi ve karın kasında 10 cm yırtık belirlendi ameliyata girdim ve 2 ay oldu kendimi harika hissediyorum çekilecek dert değilmiş onu öğrenmiş oldum gerçekten herkese tavsiye ederim kesinlikle aklınızda bir şüpheniz olmasın dediğim gibi yaşayan biri olarak söylüyorum sıkıntı çekmenize değmeyecek kadar kısa ve sıkıntısız bir operasyon sonucunda sağlığınıza kavuşuyorsunuz.
Birazda detaya inmek isterim doktorum yazılarında herşeyden bahsetmiş olsada bende bir hasta olarak değinmek isterim.

Operasyon öncesi ve sonrası: gobekdusmesi.com
-Randevu alıp zonguldaktaki hastaneye gittim (ne kadar ters biryer öyle doktorumuzun biran önce ulaşımı daha kolay bir yere gelmesi gerekli) 🙂
-Saatim geldiğinde muayene oldum karın kasındaki yırtığa kadar elleriyle teşhis etti E. bey.

Uyarı!: Karın kasımdaki yırtığın kocakarı yöntemlerinden olduğunu düşünüyorum sakın ama sakın bu yöntemlerle rahatlamayı denemeyin karın kasınızdanda ameliyat olabilirsiniz sonra .
-Geriye kalan bütün tetkikler yapıldı (endoskopi,röntgen,ultrason vb.)
-Ameliyathane hazırlanıyorken bende saatimin gelmesini bekledim odamda ve çalışanların ilgi alakası inanılmaz derecede güzeldi gerçekten ailenizden biriymiş gibi herkes.
-Ameliyat saatim geldiğinde ameliyathaneye indik (endoskopiden aldığım narkozun etkisiyle burası baya soğukmuş neden böyle diye sorduğumu hatırlıyorum )
-Olayın ciddiyetine ellerim bağlanırken vardım aha artık kaçış yok dedim kendi kendime (bu sizi korkutmasın narkozda baygın yatarken ameliyatta hareket etme ihtimalinizden dolayı yapılması son derece normal ve güvenlik için gerekli bir durum)
-Ameliyattan çıktım hiç bir sıkıntı yoktu bu kadar mı dedim kendi kendime tabiki daha 1 gece müşade altında tutulacaktım serumlar ağrı kesicilerle sıkıntı çekmedim.
-Sabah oldu serumlar bitti kahvaltı geldi yemeğe başladım nasıl olduysa bir anda kendime geldim kalktım gezinmeye başladım çalışanlarla sohbet etmeye başladım çıktım dışarı hava aldım (bünyeye göre değişiklik gösterebilir tabi )
-O gün içerisindede biletimi alıp yola çıktım .
Hastane kısmı bu kadar yalnız asıl iş buradan sonra başlıyor 2 ay boyunca sağlığınız için aşırı şekilde dikkat etmek size verilen listedekilere harfi harfine uymak ve ilaçlarınızı kesinlikle aksatmamanız gerekli özellikle ilaç kısmı ve ağır kaldırmama kısmı sizin açınızdan problem yaşamamanız için çok önemli.
Ayrıyetten dikkat ettiklerim kendimi kasmamak ani ve sert hareket etmemek olabildiğince ağır hareket etmek oldu . Sonucunda bu evreyi sıkıntı yaşamadan bir aksilik olmadan atlatmış oldum asıl önemli olanda buydu.

Şu anda ağrım sızım yok çok şükür hareketlerimde kısıtlamada yok gayet rahat ettim. gerçekten bu tarz sıkıntısı olanlar E. doktora kesinlikle gitmeliler ilk başta bende çok tereddüt yaşamış olsamda ameliyat konusunda (İLK AMELİYATIM DAHA ÖNCEDEN TEK DİKİŞİM YOK sünnet hariç :D) korkulacak veya tereddüt edilebilecek hiç birsey yok.

BURADAN TEKRARDAN E. HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN VE EMEĞİ GEÇEN TÜM PERSONELDEN İYİKİ VARSINIZ VE BENİM GİBİ SIKINTISI OLAN TÜM HASTALARINIZA YARDIM ETMEKTESİNİZ ALLAH SİZİN VE SİZİN GİBİ DOKTORLARI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN KOLAY GELSİN.
TÜM HERKESEDE ALLAH SAĞLIK ŞİFA VERSİN.

Hanife M.: 11 Mart 2015 – İzmir:

gobekdusmesi.com

Merhaba. Arkadaşlar göbek düşmesi derdinden kutulalı 1 hafta oldu iyiye doğru yol aldım. DR.E. ya çok teşeküredrim Nefes almak güzel..Emin ellerdesiniz DOKTORUMUZA güvenebilirsiniz SEVGİ ile kalın:)

Sait S.: 09 Mart 2015 – Afyon:

Merhaba bende 1 senedir bu dertleri çekiyordum çarpıntı iştahsızlık halsizlik gaz ama hepsi ALLAHIN izniyle E. hocamin küçük bir girişimiyle geçti suan 14 gün oldu ve şikayetlerim oldukça azaldı inş zamanla hepsi gececek hersey işin çok teşekkürler E. hocam Rabbim razi olsun görüşmek üzere

Ahmet E.: 19 Şubat 2015 – Edirne:

hocam Allah razı olsun sizden yaklaşık 7-8 aydan beri cektıgım sıkıntılarımdan kurtulmaya başladım gıtmedigım doktor yaptırmadıgım test kalmamıştı hepsı normal cıkmasına ragmen karın agrılarımdan kurtulamamıştm.daha sonra gobegımın kaydıgını ogrendim eski yöntemlerle duzeltmeye caliştık ama daha cok zarar verdi karın bölgesine

daha sonra internetten araştırdım ve E. beyı buldum gobek düşmesi gıbı bı rahatsızligı olan kimseler varsa hiç duşunmeden gelip tedavi olsunlar daha ilk günden iyileşme oluyo E. bey gercekten işini bilen bi doktor turkiyede bulunmaz bi fırsat Allah ondan razı olsun saygılarımla..

Fikri E.: 16 Şubat 2015 – Isparta:

E. bey , ben Isparta’ dan F.E teşekkür ederim hocam, ALLAH C.C. yardımcınız başarınız daim olsun.

Hatice K.: 04 Şubat 2015 – Mersin:

Merhabalar doktor bey sayenizde 6 yıllık işkencem sona erdi. 3 ay önce ameliyat oldum. Çok şükür ne mide bulantısı ne sancı nede halsizlik kaldı. Allah razı olsun. gobekdusmesi.com Elleriniz herkese şifa versin. Teşekkürler.

Özlem S.: 23 Ocak 2015 – Kayseri:

Yılın doktoru demiştim ama değiştirip yuzyilin doktoru seçiyoruz sizi. Yaklaşık 7 yildir mide şikayeti yüzünden çekiyorum. Şükür ki sizi bulduk tüm sikayetlerim geçiyor. Sizi daha erken bulabilseydim eğer gereksiz yere mide ameliyatlari olmayacaktim. Ama bundan sonra bana iyi bakacaginiza eminim Ilginiz alakanız açıklamalarınız hersey anlaşılır şekildeydi cok cok teşekkür ederim. Ayrıca desteği için her zaman sekreter minnettar olacağım. Tekrar herşey için teşekkür ederiz.

Özlem K.: 03 Ocak 2015 – Kırıkkale:

30 yaşında ilk defa böyle bir olay gördüm başıma geldi neyse çekince düzelir dediler çektirdi m ama daha kötü oldu göbek kasini yirtmis teyze son umut deyip E. beye gittim 30.12.2014 ameliyatımi oldum suan iylesme sürecindeyim inşallah daha iyi olcam. Allah kimseyi sağlığı ile sinamasin. Herkese çok geçmiş olsun Allah razı olsun E. beyden ömür boyu kurtardi allahın izniyle

Enes E.: 15 Aralık 2014 – Sakarya:

Hocam sizden allah razı olsun.Tıpta yeri olmayan 5 yıldır acısını çektiğim karın ağrısı ve bitmek bilmeyen gaz şikayeti sebebi ile hayatımı kabusa çeviren,gittiğim hiç bir hastanede çözüme ulaşamadığım göbek düşmesi sonucu oluşan sıkıntılarımdan beni kurtardınız.Size ve ekibinize sonsuz şükranlarımı bildirir ve başarılarınızın devamını dilerim.Böyle sıkıntısı olan herkese tavsiye ederim.

Alper Y.: 13 Aralık 2014 – Antalya:

Yaklaşık 2 ay önce göbek düşmesi ameliyatı oldum. Sayenizde 12 yıldır çektiğim göbek düşmesinden kurtuldum. Çok teşekkür ederim doktor bey. Benim gibi ameliyatın işe yarayıp yaramayacağını emin olamayan hastalar varsa, Hiç düşünmeyin derim. Şuan çok memnunum. Sabahları yorgun uyanmalar, karnımda durmak bilmeyen gümbür gümbür nabız atışları, midemde oluşan ağrıdan uyuyamayıp gece kalkıp bir şeyler yemek zorunlulukları. Hepsinden kurtuldum. Herkese öneririm. Ne yaptığını iyi bilen bir doktor.

Pinar M.: 11 Aralık 2014 – Yunanistan-Gümülcine:

E. hocam gosterdiginiz ilgi ve alakadan dolayi sizlere cok tesekkur ederim basarilarinizin devamini dilerim allah sizin gibi isinde basarili olan doktorlari basimizdan eksik etmesin hersey icin cok tesekkurler allah sizlerden razi olsun 🙂

Ahmet K. : 26 Kasım 2014 – İstanbul:

Başta Dr.E. Hocam olmak tüm personele sonsuz teşekkür ediyorum. Bu hastanede gördüğüm ilgi ve alakayı inanın gittiğim hic bir hastanede görmedim . Yıllardır acısını çektiğim , hayatımı kabusa çeviren ve gittiğim hiç bir hastanede çözümüne ulaşamadığım ‘Göbek Düşmesi’ diye adlandırılan hastalığımı kısacık bir zamanda çözüme kavuşturup beni eskisinden daha sağlıklı bir hale getirip , beni hayata döndürdünüz .

Böyle bi rahatsızlığı olan hastalara Dr. E. hocamıza gönül rahatlığıyla güvenmelerini tavsiye ederim. Ameliyatın hiç bir riski yok 25 dk kadar kısa sürüyo ve 24 saate taburcu oluyorsunuz. Ben şahsen hiç ameliyat olmamıs ve panik atağı olan birisiyim inanın zerre kadar tedirginlik yaşamadım ve kısa bi sürede Rabbime şükürler olsun eskisinden daha iyi oldum. ALLAH’ cc sizin gibi değerli bir doktorumuzu başımızdan eksik etmesin. Ahmet K./İstanbul

Fatma Y.: 7 Kasım 2014 – Ankara:

Sayin E. hocam size ne kadar cok tesekkur etsem az. Beni bu gobek dusmesi illetinden kurtardiginiz icin. Doktorlugunuza , hastalariniza olan ilgi ve alakaniza sonsuz tesekkurler.. Cok uzun suredir bu sikayetlerleri yasiyordum. artik yasamaktan zevk alamaz hale gelmistim. operasyonu gecireli 4 ay oldu ve hocam sizin sayenizde eskisinden cok daha iyiyim. gobekdusmesi.com

Atıf A.: 29 Ağustos 2014 – Tokat:

sayın haocam önce size sonsuz tşk ederim sizi internetten buldugumicin tşk kürler göbek rahassızlıgı olanlara tavsiye ediyorum riksiz bir amaliyat korkulacak bir şey yok 25 35 dakika sürüyor 24 saatta taburcusuncokcokcok teşekkür ederim E. hocam seningibi bir cerrahı tokatta görmeyi cokcok isterim allahın emaneti üzerinize olsun görüşmek üzere saygılarımla

Afife Ö.: 3 Eylül 2014 – Afyon:

Sayın Dr.E. hocam.. Kramplar,ağrılar,halsizlik,gereksiz kullanılan onca ilaç,kapısı çalınmamış doktor,gidilmeyen kalmamış hastane,umutsuzluk,çaresizlik.. Bunlarn ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Beni tüm bunlardan küçük bir müdehaleyle kurtardığınız için we ayrıca gostermiş olduğunuz ilgi we alakadan ötürü size sonsuz teşekkürler.. Ellerinizdeki şifa dilerim ki benim gibi daha pek çok insana çare olsun..

Nevruz K.K.: 11 Eylül 2014 – Ankara:

E. hocama çok teşekkür ediyorum.Yıllardan beri çektiğim rahatsızlıktan dolayı Ankara’da gitmediğim hastahane ve kullanmadığım ilaç kalmadı. Ama hiç bir teşhis konulamadı.08/09/2014 tarihinde ****** merkezinde Opr.Dr.E. bey’e muayne oldum ve çektiğim rahatsızlıktan küçük bir operasyon ile kurtuldum.Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum sağlığıma kavuştum.Ve başarıların devamını diliyorum.İyiki sizin gibi bir doktoru Allah karşıma çıkardı.Ankara’ya gelirseniz muhakkak bekleriz.

Tuğçe K.: 29 Ağustos 2014 – Kocaeli:

E. bey Allah iyiki karsımıza sizin gibi yetenekli işinin ehli doktorları karsımıza cıkarıyor gercekten gösterdıgınız özen için cok tesekkurler göbek düşmesini her doktor anlamaz derlerdi dogru demişler her doktor sizin gibi olsa keşke tekrar tekrar tesekkür ederm izmite geldiginizde muhakkak misafirim olun eşinile lütfen saygılar.

Murat D. : 9 Ekim 2014 – Manisa:

Merhaba; Bende göbek düsmesi derdinden muzdariptim.E. hocama cok tesekkür ederim sayesinde agrilarim bitti daha 1 ay olmasina ragmen sikayetlerim oldukca azaldi.İnanin bana aldiginiz nefes bile degisiyor.Böyle bir derdiniz varsa hic bekletmeyin direk E. hocamla iletisime gecin.

Free Visitor Counters

bahis siteleri siyahbet giriş en çok kazandıran bahis siteleri youtube mp3 dönüştürücü deneme bonusu veren bahis siteleri